Zwoegerziekte globale werkwijze

ZWOEGERZIEKTE VRIJE BEDRIJVEN: eerste attest aanvragen

1. Bloedanalyses van alle schapen > 1jaar oud
2. Bloed laten analyseren bij CODA of Torhout (goedkoper) Industrielaan re vd ring thv 1° weg over linker afsplitsing naar Aartrijke
3. Eerst attest voor 6md, daarna voor twee keer één jaar en daarna voor 2 jaar
4. Inventaris volledig bijgewerkt en ondertekend & afgestempeld door dierenarts + kopie uitslag bloedtesten
5. Bij eerste aanvraag een kopie van contract met bedrijfsdierenarts toevoegen
6. Attest wordt aangevraagd bij de dierenarts van PCE-FAVV: voor West-Vlaanderen is dit: FAVV, Koning Albert I laan 122, 8200 Brugge (info: wvl@favv.be)

 

ZWOEGERZIEKTE VRIJE BEDRIJVEN: aanvraag verlenging attest

7. Bloedanalyses van alle schapen > 1jaar oud
8. Bloed laten analyseren bij CODA of Torhout (goedkoper) Industrielaan re vd ring thv 1° weg over linker afsplitsing naar Aartrijke
9. Inventaris volledig bijgewerkt en ondertekend & afgestempeld door dierenarts + kopie uitslag bloedtesten + eventueel tabel van deelneming aan verzamelingen opsturen naar FAVV Brugge (eerste keer ook contract bedrijfsdierenarts toevoegen)
10. Eventueel een kopie toevoegen van deelneming aan verzamelingen, ondertekend en afgestempeld door de bedrijfsdierenarts
11. Aanvraag attest bij dierenarts van PCE-FAVV (binnnen de vier weken na ontvangst van de bloedresultaten: voor West-Vlaanderen is dit: FAVV, Koning Albert I laan 122, 8200 Brugge (info: wvl@favv.be)

 

UITVOER VAN SCHAPEN

1. ARR/ARR geeft geen problemen
2. Ander schapen: eerst 3 jaar een kop geven
3. Steeds bloed onderzoeken op Brucellose
4. Rammen enkel ARR/ARR

Onze sponsors

  • Selectart
  • Selectart 2
  • Tuinen Vanden Bussche
  • Tuinen Vandenbussche 2
  • Kezelbergflock
  • Kezelbergflock 2
  • DAP Soenen
  • DAP Soenen 2
  • Zakenkantoor Dehaese
  • Zakenkantoor Dehaese 2