Wetgeving en info

WETGEVING en INFO

(Klik op de oranje onderwerpen voor meer info)

WETGEVING

Aanvraag beslagnummer
Overeenkomst dierenarts
3 Geneesmiddelenregister
4 Administratieve verplichtingen
a Sanitel: werkwijze registratie van schapen
b Invulinstructies register
c Bestelbon sanitel oormerken
d Register van het beslag (R1)
e Document telling 15 december (R2)
f Register inkomend / uitgaande bewegingen (R3)
g Register beslagoormerken (R4)
5 Vervoermiddel
a Aanvraag toelating vervoerder /vervoermiddel
b Register reiniging en ontsmetting vervoermiddel
c Verplaatsingsdocument
d KB 10/06/2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren
6 Europese richtlijnen
a 89/361/EEG 30 mei 1989: kweken van raszuivere fokschapen
b 90/254/EEG 10 mei 1990: erkenning vereniging van fokkers die stamboeken bijhouden van raszuivere schapenmethoden inzake prestatie
c 90/255/EEG 10 mei 1990: inschrijving van raszuivere fokschapen in stamboeken
d 90/256/EEG 10 mei 1990: methoden inzake prestatieonderzoek en –beoordeling van genetische waarde van raszuivere fokschapen
e 90/257/EEG 10 mei 1990: toelating van raszuivere fokschapen tot de fokkerij en voor het gebruik van sperma, eicellen en embryo’s daarvan
f 90/258/EEG 10 mei 1990: vaststelling van het zoötechnisch certificaat voor raszuivere fokschapen en voor sperma, eicellen en embryo’s daarvan
g 2005/375/ EEG 11 mei 2005: wijziging 90/255/EEG inschrijving van mannelijke schapen in een aanvullende afdeling van het stamboek

INFO

Myasis: tips ter voorkoming en behandeling
Zwoegerziekte
    Globale werkwijze
    Zwoegerziekte inventaris
    Zwoegerziekte tabel verzamelingen
Mestdecreet
OSE (overdraagbare spongiforme encefalopathiëen)
    MB 14 & 15 januari 2004
    MB 6 september 2004
Brochure schapenhouderij
Oprichting van stallen in weiden
Blauwtong bij schapen

 

Voor heel wat info kan ook verwezen worden naar www.dgz.be

Onze sponsors

  • Tuinen Vanden Bussche
  • Kezelbergflock
  • ING
  • DAP Soenen
  • Zakenkantoor Dehaese