Doelstelling

1. DE VERENIGING CONTINUEREN NAAR DE TOEKOMST

 • Nieuwe leden werven
 • Bijhouden adressen verkoop lammeren
 • Contacten met UK
 • Begeleiding nieuwe leden + infopakket
 • Merken van de lammeren
 • Aanvragen stamboekpapieren

2. DE KWALITEIT VAN HET FOKMATERIAAL VERBETEREN

 • Jaarlijkse organisatie Belgisch kampioenschap
 • Inrichten van een flockcompetitie
 • Bezoeken in Vlaanderen en buitenland
 • Rammenkwaliteit verbeteren
 • Zwoegerziektevrij
 • Scraepiebeleid uitwerken en opvolgen

3. COMMUNICATIE TUSSEN DE LEDEN EN HET BESTUUR VERSTERKEN

 • Nieuwsbrief en email
 • Bedrijfsbezoeken : uitwisseling ervaring
 • Participeren van de leden bij activiteiten
 • Ontspanning - gezellige club
 • Algemene vergadering BHDSBA en aansluitend diner met partners

Onze sponsors

 • Selectart
 • Selectart 2
 • Tuinen Vanden Bussche
 • Tuinen Vandenbussche 2
 • Kezelbergflock
 • Kezelbergflock 2
 • DAP Soenen
 • DAP Soenen 2
 • Zakenkantoor Dehaese
 • Zakenkantoor Dehaese 2